בית הכנסת במושב

הרב שלמה זלצמן                      

צייטלין 10 בני ברק                          

03-5708179 - נייד -  0527699205