סניף דואר במושב

טלפון : 03-9388-800

ימים א'. ב'. ד'. ה'  בין השעות - 9:30-12:30

יום ג' בין השעות - 16:00-18:00 .

יום ו' בין השעות – 8:00-10:00