בית הכנסת במושב

הרב שלמה זלצמן                      

צייטלין 10 בני ברק                          

03-5708179 

נייד –  0527699205