היסטורית המושב

מקור השם הנו סמלי ונקרא בתחילה כפר ירקונים. נוסד בידי עולים מרומניה בשנת 1951. המושב משתייך לתנועת המושבים. שטח המושב משתרע על פני כ-2,800 דונם, מספר התושבים – כ-1,000 נפש. ענפי משק עיקריים: בריכת שחייה, גידולי שדה, מטעים נשירים, ארטישוק וכרם.

המושב נוסד לאחר העלייה הגדולה מארצות אירופה על ידי עולי רומניה, שהגיעו לארץ בגיל העמידה והופנו תחילה לבתי עולים ומעברות בפרדס חנה ועין שמר.
לאחר פניות למוסדות ההתיישבות בבקשה לעלות על קרקע ולעבדה, הופנו העולים לנווה ירק.
היה זה הניסיון הראשון להקים יישוב של עולים בגיל העמידה עם ילדים.
המושב ידע תלאות בטרם הגיע לשגשוגו כיום. העולים הראשונים התגוררו באוהלים ובפחונים ללא מים וחשמל, כבישים עדיין לא נסללו. סוחרים ובעלי מקצועות חופשיים נאלצו להסתגל לתנאים החדשים ולהתמודד גם עם תופעת המסתננים, שחדרו לארץ באותה תקופה.
בעת השטפונות (1952-1953) נותק המושב והצבא השליך לעבר התושבים לחם ממטוסי פייפר.
הילדים שלמדו ברמתיים ובכפר מל"ל לא יכלו לחזור לבתיהם, ונשארו ללון אצל משפחות מרמתיים.
למרות הכל נאחזו המתיישבים בקרקע ולא נטשו את המקום. בתחילה עלו כ-30 מתיישבים, אחר כך נוספו עוד ועוד.
במשך הזמן רכש המושב את חברת "כנף לבנה" וכל חבר השלים את יחידת הקרקע שלו לכ-30 דונם ליחידת משק.
כיום מצויות במושב 108 יחידות חקלאיות. 19 ראשי משפחות הנם בעלי מקצוע, העוסקים גם במשק עזר.
החיים הקהילתיים שוקקים, מתקיימים פעילויות תרבות וחוגי ספורט, בצד בריכה אולימפית הטובלת במדשאות בשטח של 10 דונם.
בעורפו של המושב, על כל השטח המשתרע עד לאפיק נחל הירקון, מתכננים שטחי קייט ונופש, מתקני ספורט ופעילויות בילוי בחיק הטבע, אשר נועדו למצות את הפוטנציאל הטמון באתר. בסמוך למושב נווה ירק שוכנת קריית המועצה האזורית דרום השרון.

על המושב כיום

מיקום : 5 ק"מ צפון מזרחית לפ"ת .

מקור השם : סמלי ונקרא בתחילה כפר ירקנים נוסד בידי עולים מרומניה .

שטח משבצת : כ- 2,800 דונם .

שטח "כנף לבנה" בפארק הירקון כ- 480 דונם.

משפחות : כ- 420

תושבים : כ- 1,260 נפש.

ענפי משק עיקריים : בריכת שחיה, גידולי שדה, מטעים נשירים, ארטישוק וכרם.

מספר משקים : 108

מספר משקי עזר : 8

מספר בתים מקצועיים : 11

בתים בהרחבה : 224

יזכור