שםניידמייל
אשר בלומנפלד יו"ר053-7252043ab6060@walla.com
דיויד קדיש03-9388547dave@beitberl.ac.il
ליאורה כהן054-6674067liorac50@gmail.com
חזי סיני054-5670586hesisi@sabarhealth.co.il
פרץ גיא052-7504921gai.peretz.pt@gmail.com
אודי שלכטר052-5554782odedshlechter@gmail.com
גיא שמשון053-7703372guy@d-afar.com

סיכומי ישיבות

דרכי התקשרות